AI, de hype voorbij

Artificial Intelligence (AI) doet meer en meer zijn intrede op het Dynamics 365 platform met de Insights Apps. In eerste instantie met name in het Customer Engagement (CE) domein, maar het is ook beschikbaar voor Dynamics 365 Finance met Finance Insights. Hiermee krijg je onder meer volledig inzicht in het betaalgedrag van klanten, je cashflow forecast en je budget.

AI kan helpen voorspellen wanneer klanten gaan betalen, wat je cashpositie is op een bepaald moment en hoe je presteert ten opzichte van je budget. Je hebt de beschikking over data uit Dynamics 365, kunt externe bronnen koppelen en externe factoren meenemen. Erg waardevol in een tijd waarin voorspellingen op basis van historische data niet altijd voldoende houvast bieden.

Het succes van AI-toepassingen staat of valt met de mate waarin je erin slaagt data te integreren. Pulse helpt klanten innovatieve toepassingen te vertalen naar hun eigen business. Denk aan Machine Learning, computers die algoritmes gebruiken om met behulp van steeds meer data zelfstandig deze algoritmes te blijven optimaliseren. Stilstand van machines door onderhoud komt vaak ongelegen en kan grote productieproblemen veroorzaken.

Met Machine Learning en IoT is het mogelijk om machinestoring of -uitval te voorkomen. Door het plaatsen van sensoren die constant data aanleveren kan aan de hand van modellen bepaald worden wanneer een machine preventief onderhoud nodig heeft om storing of uitval te voorkomen. Hiermee wordt onderhoud planbaar, wat aanzienlijke besparingen oplevert.