Project Description

Inzicht, overzicht en flexibiliteit bij Vebo

‘Clash Detection voor de Bouw’

‘Specificaties veranderen steeds, flexibiliteit is koning’

Vebo_Logo

In de huidige bouwketen blijven productspecificaties en aanlevertijdstippen lang onzeker. Als de planning eenmaal bekend is, moet er ‘just in time’ worden geleverd. ERP-systeem Microsoft Dynamics AX biedt Vebo daarbij zowel overzicht als flexibiliteit. De toekomst belooft meer efficiëntie door ketenintegratie. Daarom wil Vebo verder automatiseren: ‘Ons systeem is nu als het ware geschikt voor elektronische post, nog niet voor pakketdienst.’

Vebo in Bunschoten produceert prefab gewapend betonnen componenten voor de woning- en utiliteitsbouw, zoals galerijplaten, balkons, balken, trappen, afdekbanden, dorpels en lateien. ‘Een trend in de bouw is de aanlevering van componenten in de bouwvolgorde. Ze arriveren ‘just in time’ op de bouw, zodat de bouwvakkers ze meteen kunnen plaatsen’, aldus Frans Lowiessen, it-manager bij Vebo. ‘Maar’, zegt zijn collega Jack van Diermen, ‘de volgorde van levering is niet hetzelfde als de productievolgorde. Het koppelen van die twee zaken was een belangrijke automatiseringsopgave. Door interne tracking & tracing met toepassing van onuitwisbare kunststoflabels op alle betondelen kunnen we alle producten continu volgen door ons proces. Samen met uitgekiend transportmanagement kunnen we daardoor voldoen aan de klantwensen.’ Vebo bereikte de gewenste koppeling met Microsoft Dynamics AX, ruim drie jaar geleden geïmplementeerd door Pulse. In het ERP-systeem is ook de toelevering van bijvoorbeeld wapening aan Vebo zelf opgenomen. Ook daar heeft dit tot verbeterslagen geleid. Maar de grootste uitdaging, zo geeft Lowiessen aan, lag in het bundelen van de orders aan de hand van de leveringsschema’s.

Pulse-Client-Vebo

Stilstand Verleden Tijd

‘De orderinvoer en de productieplanning waren voorheen apart georganiseerd. Er waren nog veel handmatige administratieve werkzaamheden. De eerste stap was het realiseren van de koppeling, de tweede stap het verfijnen van informatie voor het voldoen aan alle gebruikerswensen’, zegt Van Diermen. Lowiessen vult aan: ‘We hebben nu alle informatie over orders en producten centraal beschikbaar. Die informatie is gekoppeld aan het systeem van Engineering en aan de productspecificaties. Daarbij kan het gaan om forse lijsten, zoals het aanbrengen van ankerbussen, isokorven, wapening, hemelwaterafvoer, sparingen en dergelijke. Vroeger stond dat allemaal alleen op tekening, nu komen alle stuklijstregels vanaf tekening uit AutoCAD in Microsoft Dynamics AX.’ Daarbij wordt meteen bewaakt dat productie pas kan starten als alle onderdelen er zijn. Het samenbrengen van producten met projecten, productiegegevens met het moment van levering, omschrijft Van Diermen als ‘clash detection’. ‘Een mal van 8 bij 2,5 meter kon voorheen zomaar een week leeg in de productiehal staan omdat een in te storten deel niet was aangeleverd. Dat soort stilstand en hinder is nu verleden tijd. Bovendien is een koppeling met offerteprogramma Sofon gerealiseerd. Een offerte wordt zo gemakkelijk een project. Invoerfouten zijn grotendeels verleden tijd.’

Overzicht

Een van de lastige opgaven in de bouw, die ook eisen aan de automatisering stelt, is het langdurige proces van globaal ontwerp tot detailengineering. ‘In het begin is niet vierhonderd meter afdekband nodig, maar ongeveer vierhonderd meter. Het kan lang duren voordat de exacte lengte duidelijk is’, weet Lowiessen. Van Diermen: ‘Voorlopig veranderen specificaties voortdurend, flexibiliteit is koning. Met de aanlevertijd is het precies hetzelfde, die gaat ook geleidelijk van globaal naar vast. Dat vereist veel flexibiliteit in proces en automatisering. Pas als we een gedetailleerde leverplanning hebben, kunnen wij onze stortvolgorde in de productie bepalen. Dat gebeurt in een laat stadium. Pas dan kunnen we produceren, maar we moeten wel ‘just in time’ leveren. Daarom is ‘clash detection’ zo belangrijk. Zonder goede automatisering kun je conflicterende gegevens niet goed overzien. Microsoft Dynamics AX verschaft dat overzicht.

“We hebben nu alle informatie over orders en producten centraal beschikbaar.”

Lean

In een ideale wereld maakt ketenintegratie de zaken efficiënter. ‘Het kost tijd, maar daar gaan we naartoe’, meent Lowiessen. ‘Je ziet al een verschuiving naar meer samenwerking. Als het besef er eenmaal is hoe hoog de kosten van ontbrekende ketenintegratie zijn, kan het snel gaan. Als je op dat moment niet kunt aansluiten bij de automatiseringseisen die dat stelt, kun je niet meer leveren.’ Ketenintegratie maakt Enterprise Content Management belangrijker. ‘Documenten structureren binnen je ERP-systeem, zodat je ze beschikbaar hebt voor jezelf en voor je samenwerkingspartners. Daarbij moet je duidelijk hebben wat je wilt delen en hoe je het wilt delen. Daar gaan we aan werken. Ons systeem is nu als het ware geschikt voor elektronische post, maar nog niet voor pakketdienst.’ De bouw begint te werken met Bouw Informatie Modelleringssystemen (BIM), maar die zijn meer toegespitst op modellen. Lowiessen: ‘Als het gaat om de documentatie en informatie rond een project die je wilt delen, denk ik eerder aan een koppeling van Microsoft Dynamics AX aan een documentmanagementsysteem. De combinatie met Microsoft Sharepoint zal steeds belangrijker worden.’ Van Diermen wijst op de koppeling met certificering: ‘Documenten voor bijvoorbeeld KIWA hebben we nu op papier, maar die kunnen we beter digitaal beheren. Stap twee is dit soort documenten via een portal selectief beschikbaar te stellen aan constructeurs en wapeningsleveranciers waarmee je samenwerkt.’ Wat Lowiessen in de toekomst graag zou zien is een webbased productconfigurator. ‘Klanten kunnen daarmee zelf de gewenste producten volgens alle gewenste specificaties samenstellen. Dat zou veel tussenstappen overbodig maken.’ Dit idee sluit aan bij een steeds ‘leanere’ bouw. ‘We zijn nadrukkelijk met world class manufacturing bezig’, aldus Van Diermen. ‘We leggen de koppeling tussen levertijden en lean op doorlooptijden.’

Beheersbaar

Hoewel Lowiessen en Van Diermen een duidelijke toekomstvisie hebben, zijn ze niet blind voor het heden. ‘Veel medewerkers moeten nog wennen aan het feit dat informatie eenvoudig centraal beschikbaar is. De planning gaat nog steeds op papier de fabriek in’, stellen ze vast. Dat doet niets af aan de grote stappen die Vebo de laatste tijd heeft gezet. Van Diermen: ‘In onze complexe praktijk zijn projecten en productie beide belangrijk. Microsoft Dynamics AX heeft inzicht en overzicht gebracht en daardoor veel zaken beheersbaar en calculeerbaar gemaakt.’

Vebo Groep

Vebo maakt sinds 1956 bouwdelen van gewapend beton voor de woning- en utiliteitsbouw. Sinds 1992 is Vebo Staal deel van de groep. Beide bedrijven leveren direct aan de hoofdaannemer van een project. Ongeveer tien jaar geleden voegde Nehobo zich bij de groep, actief in de bouwmaterialenhandel. De jongste loot is F.K. Marmer, dat kunststeencomposiet maakt. Het familiebedrijf Vebo werd in 1997 onderdeel van Heijmans. Een strategiewijziging van dat bedrijf zorgde ervoor dat Vebo vanaf 2006 deel ging uitmaken van de BTE Holding, die meer bouwtoeleveranciers in het portfolio heeft.

Hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf?

Bespreek het met één van onze branche- experts.

Neem contact op