Project Description

ERP fundament voor internationale groei aluminiumrecycling

‘Dankzij ons kan de afvalsector de ‘green deal’ gaan halen.’

Commercieel directeur Rogier van de Weijer van Inashco

Inashco_logo

Het Rotterdamse bedrijf Inashco bestaat onder meer uit elektrotechneuten, machineontwerpers, bouwkundigen en ingenieurs die samen een patent van de vakgroep recycling (TU Delft) valideren. Van de Weijer: ‘Nu we in Sluiskil hebben laten zien dat onze scheidingstechniek succesvol op grote schaal kan worden toegepast, gaat het razendsnel. Bij Heros in Sluiskil wordt jaarlijks de grootste asberg ter wereld verwerkt. Je hebt het dan over 600.000 ton per jaar. We kunnen daar zo’n 18.000 ton aluminium uit terughalen.’ Omdat gerecycled aluminium opwerken veel minder energie kost dan het metaal produceren uit bauxiet uit mijnen, is het aluminium uit het Nederlandse huisafval voor een producent van metalen interessant.

‘Metaalleverancier Fondel, ons moederbedrijf, is bereid te investeren in onze recyclingmachines met de garantie dat zij het metaal op de markt mogen brengen. Inmiddels recyclen we al de helft van de as van het verbrande Nederlandse huisvuil. Maar we groeien. We zijn met vijftig man en hebben maar liefst twintig vacatures.’ Zo wil Inashco een installatie bouwen bij het Afvalenergiebedrijf in Amsterdam, dat met 600 vrachtwagens vol huisvuil per dag de grootste op de wereld is. Het rekent zelf op een stormachtige groei en heeft nu Pulse, leverancier van Microsoft Dynamics AX, ingeschakeld om het fundament van een bedrijfsvoering te bouwen waarmee de groei probleemloos kan verlopen. ‘Ik wil volgend jaar op mijn iPad overzicht hebben over alle bedrijfsprocessen. Het lijkt voor een bedrijf met vijftig man misschien prematuur om een ERPsysteem aan te schaffen, maar we hebben echt een centrale database nodig om niet vast te gaan lopen.’

Pulse-Client-Inashco

Ballistische Scheider

De kern van het bedrijf is een gepatenteerde techniek om zogeheten non-ferro metaalkorreltjes kleiner dan een centimeter uit afval-as te scheiden. Die korreltjes zijn ontstaan doordat ze in de afvalverbrander van ventieltjes, velgen of bakjes zijn afgesmolten. Door gebruik te maken van de vluchtbaan van die korreltjes winnen de ingenieurs zulke korreltjes aluminium, koper, lood of zink terug uit de as. Deze zogeheten ballistische scheidingstechniek is simpel, robuust en opschaalbaar, maar strikt geheim. Inashco installeert de scheidingsinstallatie zelf, bedient de machine, haalt het gewonnen metaal weg en werkt het op zijn eigen terrein op voor Fondel. Bij de reusachtige asverwerkingsfaciliteit van Heros in Sluiskil, waar de as van vijf afvalenergiecentrales wordt verzameld en met een scala aan scheidingstechnieken (met magneten, lopende banden of zeven) al heel veel metaal wordt herwonnen, heeft Inashco’s eerste scheidingsmachine inmiddels een jaar lang succesvol kleine metaalkorrels uit de as gescheiden. ‘We willen uitbreiden door dat bij steeds meer asverwerkers en afvalenergiebedrijven te gaan doen.’

Complexe Processen

Om zo te kunnen werken, moeten de ingenieurs dus wel bijvoorbeeld hun scheiding afstemmen op het asverwerkingsproces bij Heros, de distributie van het metaal naar het terrein regelen en weer afstemmen op de eigen opwerking. Als ze straks bij meer asverwerkers en afvalenergiecentrales staan – ook in Duitsland, Engeland of Frankrijk – wordt het steeds ingewikkelder om het overzicht te houden. Zo betaalt Inashco bijvoorbeeld op basis van de hoeveelheid metaal die het bij Heros weghaalt, maar moet het zelf in de gaten houden om hoeveel ton aluminium, koper, zink het gaat. ‘Ze verzoeken nu achteraf Heros om een factuur op te stellen. Dat is natuurlijk raar. Koop je een iPad, dan krijg je een doos en weet je wat erin zit’, zegt Bart Alaerds van Pulse. ‘Maar bij hen is het net alsof ze een doos kopen, zonder dat ze weten wat erin zit. We gaan proberen een betaalsysteem te bedenken waarbij ze meer met een gewoon purchase-order-model kunnen werken, met leveringen, prijzen en levertijden.’ ‘De analyse van het gerecyclede metaal moeten we in ons eigen lab doen’, zegt Van de Weijer. ‘Het rondsturen van die gegevens gaat nu nog met mailtjes. De eerste consultants die we hier om tafel kregen, raakten de draad dan ook kwijt. Het is een grote administratieve last waar we vanaf willen.’

“De eerste consultants die we hier om tafel kregen, raakten de draad kwijt.”

Wereldmarkt

Haalt Inashco zijn metaal nu nog slechts op één terrein weg, bij Heros in Sluiskil, de komende jaren moet daar dus het Afvalenergiebedrijf in Amsterdam bijkomen. Inmiddels zijn er plannen om bij alle Nederlandse partijen die bodem-as hebben een ballistische metaalscheider te bouwen. De uiteindelijke ambitie van Inashco is wereldleider te worden. ‘We hebben een krachtig moederbedrijf en een grote bank achter ons. De keuze voor Microsoft Dynamics AX ligt voor de hand, omdat die software al landelijke belasting-, btw- en vergunningsregelingen heeft ingebouwd. We hebben afgesproken dat de software volgend jaar juni in de lucht zal gaan.’ Met de centrale database hebben dan alle medewerkers met hun iPad toegang tot de ashoeveelheden, metaalwinning, distributie en analyses op alle terreinen waar de ballistische scheidingsinstallaties zijn geïnstalleerd. Het systeem moet Inashco als het ware als een spin in het web van de afvalverwerking kunnen laten opereren. ‘Overal op de wereld worden verbrandingsinstallaties bijgebouwd, gewoonweg omdat er steeds meer afval moet worden weggewerkt. Eigenlijk zijn er nauwelijks andere technieken om kleinere nonferro metaalkorrels uit as te winnen. Op labschaal werken sommige onderzoekers met chemicaliën, maar die techniek lijkt lastig op te schalen. Daarbij worden metalen ook steeds schaarser.’

Inashco in het kort

>Het Rotterdamse bedrijf Inashco (Incinerator Ash Company), dat in 2008 vanuit de Technische Universiteit Delft werd opgericht, slaagt erin kleine metaalkorreltjes uit de as van afvalenergiecentrales af te scheiden. Het boort zo een grote bron van aluminium aan. Binnen enkele jaren lukte het Inashco een scheidingsmachine draaiende te krijgen op het terrein van Nederlands grootste asverwerker, Heros. Hierdoor produceert Inashco jaarlijks duizenden tonnen ‘groen’ aluminium. Omdat dit metaal voorheen het as vervuilde dat in Nederland als bouwstof wordt gebruikt in grote infrastructuurwerken, lijkt dit een keten te sluiten. Tot nu toe moet bodem-as met duur folie worden bedekt. Door herwinning van de metalen wordt het technisch mogelijk van het minerale deel van de as onder meer straattegels te maken.