Project Description

Eenvoudig en geautomatiseerd afletteren in Dynamics AX

Advanced Banking: Automatisme zorgt voor reductie van handmatig werk

Daadwerkelijke betalingen en ontvangsten worden bevestigd met een bankafschrift. Elke mutatie op het bankafschrift moet verantwoord worden in de financiële administratie en afgeboekt worden op een openstaande post. Het toewijzen van bedragen of mutaties heet ‘afletteren’.

“Bankafschriften een papierwinkel? Bij ons niet meer!”

Inlezen en verwerken

Advanced Banking maakt het mogelijk om elektronische bankafschriften in te lezen in Microsoft Dynamics AX en  geautomatiseerd te verwerken. Primair bestaat Advanced Banking uit twee hoofdstappen. Het inlezen van het elektronische bankafschrift (het MT940 bestand) en het verwerken van de ingelezen gegevens (herkenning).

De voordelen

 • Automatisch inlezen van bankafschriften, daardoor   reductie van handmatig werk
 • Zelflerend systeem
 • Importeren van betaalspecificaties
 • U bent geen tijd kwijt aan betalingen die succesvol konden worden vereffend;

Verrijking

Advanced Banking voegt aan het Algemeen Journaal van Microsoft Dynamics AX de volgende mogelijkheden toe:

 • Inlezen van het eindsaldo en controle tussen beginsaldo, transacties en eindsaldo;
 • Overnemen van alle betaalinformatie naar het journaal in Microsoft Dynamics AX;
 • Betaalinformatie is beschikbaar bij het vereffenen van de openstaande posten;
 • Herkenning en verwerking van de betaalinformatie t.b.v. het vereffenen van openstaande klanttransacties.

 

 

Herkenning

Op basis van alle betaalgegevens zoals die voor een betaling aanwezig zijn in het MT940 bestand, zal Advanced Banking de betaling gaan vereffenen met openstaande transacties. De werking van dit herkennings- en verwerkingsproces:

 • Er wordt gezocht op IBAN-nummer, debiteurennummer, referentie, factuurnummer of een deel van een factuurnummer;
 • Zelflerend systeem: herkende IBAN-nummers kunnen optioneel automatisch worden toegevoegd aan de stamgegevens van een klant;
 • Match o.b.v. het betaalde bedrag (mits uniek);
 • Terugkoppeling over de kwaliteit van het herkennings- en verwerkingsproces.

Beschikbaarheid

Advanced Banking van Pulse is beschikbaar voor Microsoft Dynamics AX2012 en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ook grip krijgen op je bankmutaties?

Neem hier contact op >

Gerelateerde oplossingen: