Plannen is een kwestie van keuzes maken!

Plannen is een kwestie van keuzes maken!

Planning blijft altijd een heikel punt. Vragen als, hoe loopt de planning? Stuur ik wel op tijd bij? Wat als deze order vertraagt? Als ik ziek ben kan dan mijn collega het werk nog overnemen? Deze vragenlijst had ik nog veel langer kunnen maken, maar ik denk dat he punt wel duidelijk is. Vragen die je bij de meeste (productie)bedrijven tegenkomt. Als ERP-leverancier krijg ik ook regelmatig het verwijt dat ERP geen planningspakket is. Dat is wel wat vreemd. In de basis is ERP een rekenmachine die o.b.v. behoefte uitrekent wat er zoal moet gebeuren om hieraan te voldoen, rekening houdend met materiaalbeschikbaarheid, beschikbare capaciteit en een lading parameters waarmee planning, magazijn, expeditie, etc. op tijd beleverd worden om aan de eindvraag te kunnen voldoen.

Nu snap ik heel goed dat bij veel mensen de beleving van planning het best tot hun recht komt wanneer ze een grafisch planbord (Gantt) zien. Kleurige balkjes met informatie die d.m.v. ‘Drag & Drop’ heen en weer geschoven kunnen worden. Dit alles om manueel invloed uit te oefenen op een bestaande planning, voortgangsbewaking óf eventueel, zoals we dat vroeger vanuit de autogarage kenden, een kaartenbak die vanuit de orders gevuld moet worden. Een lijst met opdrachten (lees: een handvol kaartjes) die netjes op de juiste dag van de week en/of uur van de dag bij de juiste monteur worden gestoken. In het verleden werd dit soort tooling apart aangeboden náást een ERP-systeem. ‘Best of Breed’ werden deze pakketten genoemd! De truc was om vanuit MRP het voorgestelde behoefteplan en de orders te interfacen met het planpakket om daar de uiteindelijk detailplanning te maken en bij gereed melding weer retour te interfacen met de juiste gegevens. Mmmm…

Je ziet vaak dat er vanuit deze planningstool een nauw verwantschap is met een MES-systeem (Manufacturing Execution System). Maar hier schrijf ik in een komend blog nog wel eens over, want ook over MES kun je boeken vol schrijven.

Haarlemmer olie

Het lastige van een geinterfaced pakket is natuurlijk altijd de hoeveelheid informatie die over en weer moet. En is deze informatie dan realtime? Moeten mensen die informatie willen over de planning inloggen in het planningspakket? Of kunnen ze dit terugvinden in hun ERP-systeem waarin ze hun dagelijkse werk doen? Denk aan een verkoopmedewerker die wil zien hoe het met zijn spoedorder gaat. Heden ten dage zie je dat steeds meer ERP-systemen de functionaliteit om grafisch te kunnen plannen al hebben opgenomen.

Daarmee is de interface niet meer benodigd en is de informatie realtime inzichtelijk voor alle medewerkers. Mooie stap voorwaarts! De koppeling met de benodigde materiaalleveranties of beschikbaarheid is mede hierdoor aanwezig, waar een stand alone planningspakket meestal niet uitgaat van materiaal constraints.

Als u voor de keuze staat uw planning opnieuw te automatiseren of d.m.v. een ERP-upgrade een verbeterslag in uw productieapparaat te maken, denk ik dat het belangrijk is te overdenken wat van een pakket verwacht mag worden. Denk bij de voordelen aan stand alone versus geïntegreerd. Het grafisch plannen wordt nog wel eens geïnterpreteerd als de “Haarlemmer olie” voor planningsproblematieken. “Ik kan nu dus precies zien wat de gevolgen zijn voor de rest wanneer ik een order verschuif.” Ten dele kan dit waar zijn, maar als u gemiddeld 100 orders per dag verwerkt/ plant, kan dit qua weergave nog wel eens lastig zijn. Misschien bent u wel gebaat bij functionaliteit die u inzicht geeft in alleen de uitzonderingen. U wilt niet ‘vermoeid’ worden met inzicht in de processen die goed lopen.

Vito

Al met al behoeft het inzetten van een planningstool uitzoekwerk en is het van belang duidelijk te weten welk doel de planning moet dienen. Per situatie kan het zijn dat andere tooling ingezet moet worden. Ik heb veel bedrijven vol enthousiasme zien beginnen met de meest geavanceerde planningstool met de mogelijkheid om op basis van allerlei constraints u van informatie en aanbevelingen te voorzien. Uiteindelijk mondde dit uit in beperkt of geen gebruik maken van deze tooling om de eenvoudige reden dat het opzetten van constraints, het beheren van de tool, het vertrouwen in een interface of de black box niet lukte. De Mercedes CLS kan een fantastische auto zijn om mee te rijden, maar wat als u koelkasten wilt vervoeren? Waarschijnlijk gaat de Vito u dan meer helpen. Herkenbaar??