KOMA optimaliseert processen voor verdere internationale groei

“Een goede betrouwbare partner is ons veel waard”

KOMA is een eigenzinnige producent van koudetechnieken die weet te overtuigen. Ruim 70 jaar is KOMA vertrouwd met de specifieke eigenschappen van de te koelen of in te vriezen producten. Voor haar klanten blijft KOMA voortdurend op zoek naar innovaties. Door haar zelfkritische karakter kwam KOMA tot de conclusie om ook intern te innoveren. Een professionaliseringsslag werd noodzakelijk geacht. De 10 jaar oude SAP-oplossing paste niet meer bij de internationale groeiambities en diende vervangen te worden. De zoektocht naar een stabiele standaardoplossing en gespecialiseerde partner resulteerde in de keuze voor Microsoft Dynamics AX en Pulse. “Een noodzakelijke innovatie voor een blijvende voortrekkersrol”, onderschrijft Leon Kuipers (†), projectleider ERP.

“Geografisch groeien, een 10 jaar oud SAP-systeem dat aan vervanging toe was en de noodzaak om processen efficiënter in te richten.” Volgens Leon Kuipers was dit de aanleiding om een ERP-selectietraject te starten. De internationale ambitie van KOMA is helder. “We willen met onze sterke naam groeien en internationaal mee gaan doen. De BRIC-landen, Scandinavië en het voormalig Oostblok kunnen ook op onze kwaliteit gaan bouwen. Daar moet de KOMA-organisatie wel op afgestemd zijn”, vult Kuipers aan.

Een jaar voorbereiding

KOMA is zelfkritisch en nam ruim de tijd om de juiste voorbereidingen te treffen. Kuipers: “We hebben een jaar benut om kritisch naar onze processen te kijken. Waar kunnen we efficiëntieslagen maken? Wat moet er gebeuren om met hetzelfde aantal mensen meer te doen? Dit resulteerde uiteindelijk in een blauwdruk waarmee we de markt zijn opgegaan.”

“Er zijn veel aanbieders in de markt”, aldus Kuipers. KOMA lette sterk op de combinatie tussen een stabiele standaardoplossing, partner en branchespecialisme. Kuipers hierover: “We zochten een standaard ERP-oplossing van betekenis met continuïteit. Je gaat immers voor minimaal tien jaar gebruik maken van het pakket. Er bleven voor ons dan ook snel slechts drie mogelijke partijen over. SAP, Infor en Microsoft Dynamics AX.”

Deze short list werd nader onderzocht. “Zonder ook maar een keer gesproken te hebben met een van de mogelijke partners hebben we de hoofdkantoren uitgenodigd in Roermond om van gedachte te wisselen. Aan Microsoft vroegen we advies over de meest geschikte partner waar we een offerte konden opvragen. Zij adviseerde ons Pulse”, aldus Kuipers. SAP viel af en met Infor en Microsoft Dynamics AX werd vervolgens het traject voortgezet.

Levertijden terugdringen

“Bij de uiteindelijke keuze stond de vraag centraal met welke combinatie van partner en oplossing we onze groeistrategie kunnen realiseren” De genoemde internationale groei wil KOMA realiseren door haar communicatie met de buitenwereld te optimaliseren met CRM-functionaliteit. Kuipers: “Die ontbreekt nu volledig in SAP.” Ook gaat KOMA gebruik maken van de Sofon productconfigurator. “Deze gaat er voor zorgen dat we onze levertijden drastisch kunnen terugdringen”, merkt Kuipers op. Als laatste geeft Kuipers aan dat KOMA in de toekomst sneller gaat factureren. “Door onze service-organisatie uit te rusten met tablets kunnen zij sneller en eenvoudiger uren en materialen boeken. Door het realtime karakter kunnen we daarom de factuur eerder versturen.”

CDS

Vertrouwen

“Bij de uiteindelijke keuze voor de partner was wederzijds vertrouwen in een succesvolle samenwerking zeer belangrijk. Dat vertrouwen kregen we tijdens de omgang met Pulse.” Kuipers legt hoe dit vertrouwen ontstond. “Bij Pulse is de pre-sales fase altijd een project. Dat resulteerde in een team van mensen die een ontzettend herkenbare demonstratie gaf. Zij voelden problemen goed aan en begrepen onze processen. Een goede en betrouwbare partner is ons veel waard”, besluit Kuipers.

Over KOMA

De tijd staat niet stil. Al ruim 70 jaar staat KOMA bekend als een belangrijke vernieuwer. Een eigenzinnige producent van koudetechnieken die weet te overtuigen. Dankzij haar uitstekende vakkennis, inventiviteit en durf vindt KOMA regelmatig vooruitstrevende oplossingen voor conserveringsproblemen van bakwaren en andere voedingsmiddelen.

De vernieuwende conserverings- en conditioneringstechnieken van KOMA maken productieprocessen efficiënt en bovenal economisch verantwoord. De KOMA-systemen en -installaties zijn wereldwijd, op alle continenten, in bedrijf. KOMA staat bekend om de hoge innovatiegraad en kwaliteit.

Over de gehele wereld heeft dat geleid tot de opening van eigen KOMA-vestigingen; eerst in België en Duitsland, naderhand in Frankrijk en Japan en nog later in Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Bij KOMA zijn 250 mensen werkzaam. Kijk voor meer informatie over KOMA op www.koma.nl