Gijs Ettes / 30 september 2021

Het zijn roerige tijden voor de Nederlandse maakindustrie. Hoewel veel bedrijven uit de sector hun productie en omzet de afgelopen jaren zagen groeien, is er geen tijd om achterover te leunen. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op de toekomst. Bedrijfsprocessen zijn beperkt gedigitaliseerd en vaak ontbreekt een strategie om bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), servitization en artificiële intelligentie (AI) in te zetten voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Een gemiste kans, aangezien dit kan leiden tot nieuwe verdienmodellen, kennisborging en het aantrekken van technisch talent.

Een ander thema dat aandacht vraagt is duurzaamheid. Wet- en regelgeving wordt geleidelijk strenger en de roep van eindklanten om duurzamer te produceren, luider. Verduurzamen gaat, mits je het slim aanpakt, hand in hand met het besparen van energie(kosten) en het tegengaan van verspilling. Maakbedrijven kunnen zich ermee onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten en hebben een grote rol om te spelen in verduurzaming. Op verschillende vlakken draaien bedrijven in ons land mee in de wereldtop met nieuwe technologieën en duurzame productiemethoden die de energietransitie versnellen. Om die positie niet te verliezen, zijn investeringen nodig in R&D en de kennis en vaardigheden van medewerkers.

De maakindustrie was de laatste jaren overwegend succesvol en besteedde – om kosten te besparen – productie uit aan lagelonenlanden. Maar een grote afhankelijkheid van lagelonenlanden brengt risico’s met zich mee. Sterk geglobaliseerde supply chains staan al langer onder druk door de gestegen importtarieven als gevolg van de in 2018 uitgebroken handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop en benadrukte de voordelen van het decentraliseren en regionaliseren van productie- en R&D-activiteiten.

Download whitepaper over maakindustrie trends & oplossingen

Dit whitepaper belicht vier trends die invloed hebben op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering: innovatie en digitalisering, duurzaamheid, de ‘war for talent’ en ketenuitdagingen. Per thema geven we aan hoe bedrijven hierop een passend antwoord kunnen geven. Dit kan dienen als inspiratie of een handvat voor het toekomstbestendig maken van je organisatie.

Via onderstaand formulier krijg je gratis toegang tot het whitepaper. Druk op ‘Verstuur’ en de downloadlink wordt voor je aangemaakt.

Auteur
Gijs Ettes Marketing Manager