8 jun 2021

De maakindustrie toekomstbestendiger

Het zijn roerige tijden voor de Nederlandse maakindustrie. Hoewel veel bedrijven in de sector hun productie en omzet de afgelopen jaren zagen groeien, is er geen tijd om achterover te leunen. De groei van de industrie remt af en op uitdagingen zoals technologisering, (nieuwe) handelsbelemmeringen en de duurzaamheidstransitie moet een antwoord worden gevonden.

Tijdens het evenement Op weg naar een toekomstbestendige maakindustrie, georganiseerd door Pulse en Microsoft, discussieerden experts van binnen en buiten de industrie over hoe ingespeeld kan worden op de uitdagingen en kansen die er liggen. Er werd onder meer gekeken naar mogelijkheden om de industrie duurzamer te maken en samenwerking te bevorderen.

Programma (8 juni 2021, 14 – 16 uur)

Het rondetafelgesprek op 8 juni werd begeleid door Mathijs Bouman, columnist van Het Financieel Dagblad en redacteur-econoom bij Nieuwsuur. De hoofdvraag luidde: hoe kan de industrie toekomstbestendiger worden én blijven? En wat zijn de risico’s als bedrijven niets doen?

Bij de discussie schoven onder meer Patrick van Loon (Manufacturing Industry Executive Microsoft), Ger Schoeber (Zonneautobouwer Lightyear), Gert Karenbeld (CFO Intergas) en Bart van Melick (CEO BTE Groep) aan.

Bekijk de opname terug

Het rondetafelgesprek was kosteloos online bij te wonen. Wil je het terugkijken? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en krijg direct toegang tot de opname.

Wil je met ons sparren over de mogelijkheden om jouw business toekomstbestendig te maken? We komen graag met je in contact!

Uitdagingen en kansen

Uit onderzoek, waaronder het recent verschenen RaboResearch Economisch Onderzoek, blijkt dat de maakindustrie onvoldoende voorbereid is op de toekomst. Bedrijfsprocessen zijn niet of nauwelijks gedigitaliseerd. In veel gevallen ontbreekt een digitale strategie waarbij Internet of Things, servitization en Artificiële Intelligentie (AI) worden ingezet om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Een gemiste kans, aangezien ze kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen en het aanboren van nieuwe markten. Bovendien vereenvoudigen ze kennisborging en het aantrekken van nieuw technisch talent.

De maakindustrie was de laatste jaren overwegend succesvol en besteedde productie vaak uit aan lagelonenlanden. Maar een grote afhankelijkheid van lagelonenlanden brengt ook risico’s met zich mee. Sterk geglobaliseerde supply chains staan al langer onder druk door de gestegen importtarieven als gevolg van de in 2018 uitgebroken handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop en benadrukte de voordelen van het decentraliseren en regionaliseren van productie-en R&D-activiteiten.

Een ander actueel thema in de sector is duurzaamheid. Wet- en regelgeving wordt geleidelijk strenger en de roep van eindklanten om duurzamer te produceren, luider. Verduurzamen gaat, mits je het slim aanpakt, hand in hand met het besparen van energie(kosten) en het tegengaan van verspilling. Ook kunnen bedrijven zich zo onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten.

Toch kan de maakindustrie een grote rol spelen in verduurzaming. Op verschillende vlakken draaien Nederlandse maakbedrijven mee in de wereldtop met nieuwe technologieën en duurzame productiemethoden die de energietransitie versnellen. Om die positie niet te verliezen, zijn investeringen nodig in R&D en het kennis- en vaardighedenniveau van medewerkers.

Tijdens het rondetafelgesprek belichten diverse experts de trends die invloed hebben op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Om vervolgens te bekijken hoe hierop een passend antwoord kan worden gegeven. Na de sessie heb je inspiratie en praktische handvatten voor het toekomstbestendiger maken van je organisatie.