Gijs Ettes / 21 september 2020

Een community die kennis over de branche en techniek samenbrengt én de samenwerking en ketenintegratie in de industrie bevordert, dát is wat het Industry Resource Platform (IRP) nastreeft. Door de krachten te bundelen, wordt gewerkt aan next-level ERP: een informatieplatform dat de brug slaat tussen de ERP-systemen van de verschillende ketenpartners.

IRP vereenvoudigt het outsourcingproces door realtime inzicht te geven in onder meer orderstatus en beschikbare capaciteit, met als doel: geen grote, kostbare tussenvoorraden meer, ‘local for local’ uitbesteding en vergroening van de branche. Waarom is het de moeite waard om nu aan te haken? We zetten de 3 belangrijkste redenen op een rijtje.

1. Bevordert samenwerking, verlaagt kosten

IRP is een cloud-gebaseerd platform met opensourcesoftware, dus iedereen kan zijn steentje bijdragen. Het maakt de automatische uitwisseling van informatie over orders mogelijk tussen bijvoorbeeld de software van toeleveranciers en het Dynamics 365 van de uitbesteders.

Het platform richt zich in de eerste plaats op MKB+ bedrijven in de (maak)industrie. Veel daarvan hebben hun ERP goed op orde. Meer dan de helft van de Pulse-klanten heeft zelfs al de overstap naar de cloud gemaakt met Microsoft Dynamics 365. Hierdoor is de interne communicatie over bijvoorbeeld orders, planningen, facturatie, verzendingen en wijzigingen vaak al goed geregeld.

Tussen bedrijven is dat een ander verhaal. Er wordt nog veel over en weer gebeld en gemaild over orders, en informatie uit het ene ERP-systeem wordt handmatig overgetypt in het andere. Met alle (communicatie)fouten van dien. Omdat de ERP-systemen van de verschillende ketenpartners niet goed op elkaar zijn aangesloten, is het lastig om realtime inzicht te krijgen in de status van een order en de capaciteit bij leveranciers. Wijzigingen doorvoeren is ook niet eenvoudig, waardoor het proces onnodig vertraagd wordt en tussenvoorraden nodig blijven.

In het IRP komen documenten, voorraad, orderregistratie, planning en transport samen in één platform en worden producent, toeleverancier en transporteur aan elkaar gekoppeld. Er kan ongeacht type ERP-systeem direct worden gecommuniceerd, wat zakendoen transparanter maakt. Dankzij realtime inzicht kan sneller geschakeld worden, zijn grote tussenvoorraden overbodig en kan just-in-time worden geleverd. Dat bespaart geld en – omdat meer lokaal wordt samengewerkt – verlaagt de CO2-uitstoot.

2. Speelt in op trends

Verduurzaming en innovatie zijn meer dan ooit essentieel om internationaal concurrerend te blijven. In de markt is al langer een trend zichtbaar van verdergaande uitbesteding van productie, zodat gefocust kan worden op de (technologische) core business. Een logisch gevolg van de toegenomen complexiteit, kleinere series en verkorting van de time-to-market.

Sinds de Coronacrisis is deze trend in een stroomversnelling gekomen. Wat de crisis ook heeft aangetoond, is dat je laten beleveren over grote afstanden je business kwetsbaar maakt. Lang was het gebruikelijk om goedkoop in te kopen in Azië, om vervolgens in Nederland een voorraad aan te leggen waarmee snel op klantvraag kon worden gereageerd. De opslagkosten werden daarbij gefinancierd uit de lage inkoopprijs.

Maar wanneer de wereld op slot gaat, kan daar een streep door gezet worden. Juist daarom is het van belang een platform te hebben dat de brug slaat tussen ketenpartners en daarmee local-for-local stimuleert. Dat is positief vanuit milieuperspectief – transport over lange afstanden neemt immers af – én zorgt voor een opleving van de lokale economie.

Juist daarom is het van belang een platform te hebben dat de brug slaat tussen ketenpartners en daarmee local-for-local stimuleert.
cloudtransitie

3. Voor én door de industrie

IRP valt of staat met de ondersteuning die het heeft in de industrie. Het moet daarom een community worden, eigendom van iedereen die erin participeert. Pulse is hierbij technisch facilitator en beoogt een oplossing die zowel op korte als lange termijn bedrijven helpt om te innoveren en hun concurrentiepositie te versterken.

De komende maanden zal IRP gefaseerd worden uitgerold binnen de Nederlandse industrie. Ben je enthousiast geworden en wil je ook deelnemen aan het initiatief? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor jouw bedrijf te maximaliseren!

Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor jouw bedrijf te maximaliseren!

Neem contact op
Auteur
Gijs Ettes Marketing Manager