In control met Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Plastics and Chemicals

Toekomstbestendig in de kunststof- & rubberbranche

Er gebeurt veel in de kunststof- en rubberbranche. Bij iedereen staan de beelden van de ‘The Ocean Cleanup’, het opruimen van de plastic soep in de Grote Oceaan, wel op het netvlies geprint. Tegelijkertijd is het gebruik van plastics de afgelopen jaren enorm toegenomen en dragen ze positief bij aan de veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort van producten. De branche kampt met een imagoprobleem en zet dan ook volop in op duurzaamheid.

Ook in de huidige wet- en regelgeving ligt de nadruk op milieu en verduurzaming. Door onder meer de Europese ‘Green Deal’, het ‘Grondstoffenakkoord’ en de ‘Transitieagenda Kunststoffen’ wordt het steeds urgenter voor de branche om circulair bezig te zijn. Klanten en eindconsumenten eisen in toenemende mate dat producten groen worden. Recycling en bioplastics hebben hierin de toekomst. Innovatie gecombineerd met een snelle time-to-market is vereist. Producten moeten traceerbaar zijn en het borgen van kwaliteit en gedocumenteerde procedures voor onder andere inkoop, samenstelling en verwerking van grondstoffen en materialen is cruciaal. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten verantwoordelijk worden gesteld voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht. Dit heeft impact op de productie, (retour)logistiek en financiering en vereist betere samenwerking in de keten.

Hoe zien wij de markt reageren? Investeringen in slimme machines en sensoren, nieuwe grondstoffen en recepturen staan hoog op de strategische agenda. Tegelijk zien we de investeringen in goede vakmensen, kwaliteitsborging en R&D toenemen en worden ontwikkeltrajecten samen met de klant gedaan. Data wordt steeds belangrijker en is steeds sneller beschikbaar. Dit alles heeft impact op de keten en de manier waarop bedrijven zaken met elkaar doen. Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?

Operations for Plastics

Download de brochure ‘Finance & Operations for Rubber, Plastics and Chemicals’.Jules Dorssers
Branchespecialist Rubber, Kunststof & Chemie

Neem contact op

Pulse begrijpt bovenstaande uitdagingen als geen ander en spreekt de taal van de kunststof- en rubbersector. De branchekennis van onze specialisten in combinatie met Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations is een verademing om de digitale transformatie binnen jouw organisatie verder vorm te geven.
Meer weten?

Plan een afspraak met Jules

Pulse is leverancier van oplossingen

Deze oplossingen passen we vaak toe in de kunststof-, rubber- en chemiebranche:

Referenties in de rubber- en kunststofbranche