In control met Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Industrial Equipment Manufacturing (IEM)

Snelheid, innovatie en (field)service

Onze (export)markten draaien weer warm. Het klimaat om te scoren en te verdienen is gunstig, maar dan moeten we alert zijn. Innovatie, snelheid en kwaliteit zijn cruciaal. Service is de nieuwe cash cow. Leasing en pay-per-use zijn inmiddels geaccepteerd. Nieuwe technologie, zoals IoT en predictive maintenance, integreren in onze processen en machines, zorgen ervoor dat we flexibel en modulair de markt tegemoet treden. Klaar om snel te leveren, de juiste service te bieden, om mee te denken in ontwikkeling en door op kleine schaal hoge kwaliteit te leveren. We migreren van produceren naar ontwikkelen én service.

Wil je participeren in de markt, dan moet je snelheid bieden, strategisch denkwerk niet uit de weg gaan en je focussen op de klant gerichte effectiviteit. Ondersteund door strakke processen met uiterst korte communicatielijnen die vanuit de standaard ontwikkelt. En natuurlijk speelt Additive Manufacturing (AM, of 3d-printing) en IoT hierbij een steeds belangrijkere rol.

TIP: Dynamics 365-studiebezoek bij het Renault F1 Team

operations for IEM

Download de brochure ‘Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Industrial Equipement Manufacturing’.De innovatiedrang spitst zich toe op de volgende ontwikkelingen

In de branche van de machine– en apparatenbouw moet je alert zijn op de bewegingen van de markt en de conjunctuur. Je hebt een voorsprong met een onderneming die snel kan schakelen, die innovaties snel adapteert en integreert. De volgende technologische ontwikkelingen verdienen je attentie.

Service & Leasing, veiligheid voor koop

Grote investeringen worden bijna niet meer gedaan door klanten. Het gaat om het vruchtgebruik: hoe lang moet die machine – zorgeloos – werken en wat mag dat kosten? Continuïteit en service worden belangrijker dan eigendom.

Pay-per-use, de essentie

Nieuwe, economische verdienmodellen, de markt is klaar om te betalen voor licht in plaats van voor een gloeilamp. Je koopt geen kachel maar warmte. Duurzame en interessante concepten.

RMA-processen, nieuwe tijden nieuwe wetten

De klant is meer dan ooit koning, ze verwachten dat jij langere tijd spare parts kunt leveren voor je product. Langer zelfs dan de levensduur van het apparaat.

Haarscherpe voor- en na calculatie

Zorgvuldige voor- en nacalculatie worden steeds belangrijker naarmate de machines en apparaten complexer en de stuklijststructuren gelaagder worden.

Tracking & tracing voor juridische zekerheid

Tracking & tracing groeit in belang omdat de juridische consequenties steeds groter zijn als er iets mis gaat met een apparaat of onderdeel. Je moet dan wel de herkomst kunnen herleiden. Welke motoren zijn in welke machines geplaatst? Wat zijn de CE keurmerken?

Engineering change management

Het vervangen van onderdelen in machines en apparaten is soms noodzakelijk. Je moet dan wel exact weten wat de gevolgen zijn voor andere apparaten en machines. ECM is je feilloze gids in machines en apparaten.

Mobiliteit, oftewel Field Service

Installateurs en servicemonteurs moeten mobiel gemakkelijk uit de voeten kunnen; uren schrijven, tekeningen ophalen, documentbeheer, aftekenen van werkbonnen, dergelijke zaken. Daar wordt het werk beter van en de mensen vrolijker.

Productieplanning, het hele scala

Of het nu process-, discrete- of lean manufacturing betreft, Microsoft Dynamics 365 ondersteunt al deze productietypen.

Lean manufacturing, weten is schrappen

Hoe meer je weet over een proces, hoe beter je de valkuilen kent, hoe beter je alle coördinaten controleert, hoe zuiniger je het werk uitvoert, hoe effectiever en hoe kostenefficiënter.

Knowledge management, deel wat je weet

Ontwikkelprocessen worden met de dag complexer. Kennisdeling is een essentieel onderdeel van je succes, zeker in een complexe omgeving of wanneer sprake is van joint engineering.

Sourcing, multisourcing, risicospreiding

Veel ontwikkelingen in de industrie zijn erop gericht risico’s terug te brengen tot een acceptabel level, zoals bij de spreiding van werk onder leveranciers.

Forecasting, de ultieme planning

Bij modulebouw word je geleid door de hartslag van de oem’er, dus je klant dicteert als het ware hoe en wanneer jij moet aanleveren.

Pulse is leverancier van oplossingen: