In control met Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Automotive

Een markt die alles raakt.

De automotive branche is een complexe en zeer interessante bedrijfstak. Complex, door het grote aantal economische, juridische en bijvoorbeeld milieu gerelateerde raakvlakken. Interessant, doordat de auto en in bredere zin mobiliteit hoog op het prioriteitenlijstje van de consument staan.

Bovendien is de auto bij uitstek gekwalificeerd als proeftuin voor innovatie en nieuwe technologie. Entertainment, brandstof en navigatie zijn actuele voorbeelden. Rijden we straks nog zelf en hebben we überhaupt nog een auto? De markt heeft zelf het begrip ‘lean’ geïntroduceerd, en dat is ook in alle geledingen een verstandige strijdroute.

TIP: dynamics 365-studiebezoek bij het Renault F1 Team

Automotive ERP Dynamics 365

Download de brochure ‘Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Automotive’ Er is potentie, maar dan moet je strak sturen.

De automotive sector vraagt om een strakke hand van organiseren, produceren en innoveren. De volgende automatiseringsontwikkelingen zijn daarvoor relevant.

Strakke voor- en nacalculatie

Originele equipment manufacturers bepalen de prijzen en die staan daardoor permanent onder druk. Strakke calculatie is hier essentieel.

Consequente tracking & tracing

Om eventuele aansprakelijkheid en juridisch getouwtrek bij bijvoorbeeld terugroepacties te voorkomen, is t&t nuttig en noodzakelijk.

Directe koppeling CAD/PDM

Je kunt veel winst boeken met een korte lijn tussen je ontwikkeling en het beheer van je productgegevens.

Aansturing productiemachines

Stuur je machines centraal aan, met één totaal overzicht: planning, werktekeningen, resources, gepland onderhoud en gewenste leverdatum van de klant.

Inzichtelijke interface MES

Zorg dat je continu en helder inzicht hebt in de status van je productie. Je houdt de controle en kunt gemakkelijk bijsturen.

Lean manufacturing, op het scherpst van de snede

Eén van de kenmerken van lean manufacturing is dat het een proces dat je nooit mag laten verslappen.

Slimme trade: catalogusfunctionaliteit

Catalogusfunctionaliteit voegt een heleboel effectiviteit en efficiëntie toe aan je proces. Handelaren kunnen bijvoorbeeld remblokken kiezen op basis van een kenteken.

Design proces in de hand (APQP)

IJzersterke ontwikkelprotocollen in dienst van controle, kwaliteitsbewaking en rendabele ontwikkeling.

Overkoepelende planning

Hoe breder je een planning maakt des te beter werkt hij. Meer producten, meer types, meer plants, meer mensen.

automotive1

Doordachte forecasting

Mits forecasting zorgvuldig wordt uitgevoerd – begeleid van risico’s en dergelijke – is het een krachtig instrument in je planning en logistieke operatie. De automatisering maakt het mogelijk grote aantallen variabelen te combineren en mee te rekenen.

E-Invoicing zonder rompslomp

De gehele documentenstroom gedigitaliseerd vanaf order tot en met factuur.

Pulse is leverancier van oplossingen:

Referenties in de automotive