Project Description

Data in huis, of juist niet?

ERP naar de cloud of ERP on-premises?

Veel bedrijven staan op dit moment voor deze keuze. Dit lijkt een simpele afweging, maar de uiteindelijke keuze heeft grote gevolgen voor de inrichting en aansturing van je IT. Voor alle duidelijkheid: met ‚de cloud‘ bedoelen we dat de software draait op een externe server waar je via het internet gebruik van maakt. Microsoft Azure is het cloud-dienstenplatform van Microsoft. ‚On-premises‘ houdt in dat je de software lokaal op je eigen server installeert. De keuze valt uiteen in een paar afwegingen:

Wel of niet in huis, of een beetje in huis?

We merken dat met name bij jonge bedrijven (start-ups) de cloud eigenlijk al een vanzelfsprekendheid is. Men wil altijd en overal kunnen werken, en er wordt niet eens overwogen om eigen servers aan te schaffen. Alle focus en investeringen gaan naar de core-business, en dat is meestal niet ERP.

Er zijn ook bedrijven waar dat net iets anders ligt. Bijvoorbeeld wanneer het eigendom en de plaats van de data cruciaal is, zoals bij vertrouwelijke gegevens. Dan kan het juridisch lastig of zelfs onmogelijk zijn om dit in de cloud te organiseren.

En dan hebben we nog een derde optie: een combinatie van cloud en on premise. Hierbij laat je een deel van je systeem in de cloud draaien, en een deel on premise. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je ERP on premise te installeren, en  je BI- toepassing in de cloud.

Wanneer afrekenen: capex vs opex

Een andere afweging die ook samenhangt met de keuze, is de vraag hoe je de software wilt afrekenen en boekhoudkundig verwerken. Totdat cloud zijn ‚intrede‘ deed was het gebruikelijk dat je de software in één keer aanschafte, dus een investering die je activeert op de balans. Dit noemen we  Capex, ofwel capital expenditures.

Wat we tegenwoordig zien is dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om ERP software als operationele kosten te boeken en dit noemen we Opex, ofwel operational expenditures. Dit houdt je balanstotaal lager en het maakt je bedrijf wendbaarder voor de toekomst. Hierdoor kun je ook makkelijker opschalen als het goed gaat, of inkrimpen als je minder capaciteit nodig hebt.

whitepaper-cloud

Meer weten?

Download de cloud of on-premise whitepaper!„Meer weten over cloud-oplossingen?“

Neem contact op