De Terberg Group kiest Microsoft Dynamics AX 2012 als bedrijf breed fundament

Microsoft Dynamics AX van Pulse legt basis voor verdere internationale groei

Een systeem uit de jaren ’80, de groep brede behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering en ondersteuning bieden aan verdere internationale groei waren voor De Terberg Group aanleiding een gedegen ERP-selectietraject uit te voeren. Winstpunten lagen volgens Marco de Hair, Project Manager ICT bij De Terberg Group, in betere logistieke prestaties door betere planningsfunctionaliteit, “met name de capaciteitsplanning.” Uiteindelijk selecteerde De Terberg Group Microsoft Dynamics AX van Pulse.

Vervanging LIST

Vanuit welke doelstellingen is De Terberg Group gestart? “Een aantal zaken is essentieel”, volgens De Hair, “we zoeken continuïteit en beheersbaarheid van onze ICT. Dat wil zeggen de beschikbaarheid en integriteit van ons systeem zekerstellen én beheren van interfaces en koppelingen van applicaties. Daardoor verwachten wij sneller te kunnen anticiperen op de veeleisende internationale omgeving en meer te kunnen focussen op onze klanten. We zien ook een efficiency winst binnen handbereik door een beter inzicht in onze logistieke en administratieve processen.”

Voordat De Terberg Group deze voordelen daadwerkelijk gaat realiseren achtte zij een ERP-selectietraject noodzakelijk. De Terberg Group maakt sinds eind jaren ’80 gebruik van het in eigen beheer ontwikkelde ERP-systeem LIST. Marco de Hair: “Het huidige LIST heeft technische beperkingen waardoor verdere groei eindig is. Daarnaast is het programmeerplatform verouderd, wat het schrijven van nieuwe functionaliteit een tijdrovende klus maakt. De kwetsbaarheid en risico in continuïteit zijn de belangrijkste aanleidingen geweest voor de Terberg Group om zich te oriënteren op een nieuw geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem ter vervanging van LIST.”

Aanvliegroute

De Terberg Group heeft het selectietraject stapsgewijs aangepakt. “Bij het opstellen van de blauwdruk hebben we sterk gelet op gewenste optimalisaties en onze toekomstplannen. Tegelijkertijd definieerden we enkele harde eisen. Gevolg was dat de lijst met mogelijke oplossingen behoorlijk snel kromp”, aldus De Hair. Daaropvolgend stelde De Terberg Group de business case op en legde deze voor aan de mogelijke leveranciers die op basis hiervan een demonstratie verzorgden. Uiteindelijk wilde De Terberg Group door met een beperkt aantal partijen. De Hair: “De short list bestond uit drie pakketten. Aan deze partijen vroegen we een stap dieper te gaan. En niet alleen functioneel. We wilden namelijk ook de praktijk aanschouwen en gingen op referentiebezoek om te toetsen hoe de aanbieders projecten bij andere bedrijven hebben uitgevoerd. Hierop hebben we onze principekeuze bepaald.” De Terberg Group maakte de principekeuze over twee assen. “Voor de applicatie waren gebruiksvriendelijkheid, ontwikkelmogelijkheden, toekomstvastheid en Total cost of ownership van doorslaggevend belang. Bij de leverancier werd gekeken naar de specifieke ervaring en kwaliteit van de consultants, kennis en focus van het bedrijf”, aldus De Hair.

Dit resulteerde voor De Terberg Group in een Proof of concept. De Hair: “Pulse mocht aan de hand van uitgewerkte business cases aantonen dat de oplossing voldoet en inderdaad de beste keuze is voor De Terberg Group. Dat had het gewenste eindresultaat.”

Keuzes

“De Terberg Group is ervan overtuigd dat het Microsoft Dynamics AX-platform in termen van flexibiliteit plus de beschikbare functionaliteit in de wereldwijde ISV community, beter aansluit bij de specifieke vereisten welke De Terberg Group stelt aan de oplossing dan elk ander standaard ERP-pakket. Er is uiteindelijk voor Pulse gekozen als implementatiepartner door de getoonde no-nonsense aanpak, branchekennis, hun transparantie in de manier van werken en de goede klik met de Pulse-werknemers”, vult De Hair aan.

????????????????????????????????????

Ondernemerschap, klantfocus en flexibiliteit

Wat verwacht De Terberg Group te bereiken met de vervanging van LIST door Microsoft Dynamics AX? “Vanuit onze missie en doelstellingen verwachten we de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Daarnaast verwachten wij onze kernelementen van de strategie te ondersteunen, waaronder verdere internationale groei, partnerships en business netwerken. Met Microsoft Dynamics AX zijn we in staat om ons te focussen op wat er echt toe doet voor de business, denk aan de key-technologieën in combinatie met de veeleisende omgeving waarin we opereren. Als laatste verwachten we onze kernwaarden waaronder ondernemerschap, klantfocus en flexibiliteit beter te kunnen benutten”, stelt De Hair tot besluit.

Over De Terberg Group

Terberg bestaat al sinds 1869. Opgericht als smederij in Benschop, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een concern met 22 werkmaatschappijen, ruim 1.200 medewerkers en heeft vestigingen in meerdere Europese landen. Een veelzijdig concern met werkmaatschappijen die uitsluitend opereren in de automotive sector. De activiteiten variëren van het leasen en verkopen van personenauto’s tot het produceren van speciale trucks. Meer informatie over De Terberg Group leest u op www.terberggroup.nl