Blog: de planning kraan gaat dicht

De planning kraan gaat dicht

De planning kraan gaat dicht

Orders die te laat komen, een te lange doorlooptijd, het gevoel dat je geen grip hebt op de werkvoorraad. Velen denken dan al snel een geavanceerd plansysteem te moeten hebben om dit voor elkaar te krijgen. Zo maar wat opmerkingen die ik vaak voorbij hoor komen bij de vele bedrijven waar ik kom. Zinnen die daarop vaak volgen: “Iedere dag moet er ge-herpland worden, onze planner doet dit met Excel, want dat is veel flexibeler dan een ERP-systeem of een specifiek plansysteem”, “we willen wat we in Excel plannen, ook in ERP kunnen doen”, etc. etc.

Het punt is; moeizame planningen, geen inzicht op vloer, veel uitstel van levertijden e.d. worden niet veroorzaakt door álleen de werkvloer. Daar wordt wél vaak duidelijk hoe beroerd je bent georganiseerd. Planning is niet alleen een productieding, maar een integraal geheel dat begint bij het aanmaken van een lead tot de uiteindelijke levering of service en onderhoud bij een klant. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van in welke branche je opereert en welke processen jij voor je klant bediend. Uiteraard. Je zou een adviesbedrijf of iemand die verstand heeft van complexe planning strategieën kunnen inhuren, maar met boerenverstand kom je een heel end!

Het reguleren van de verschillende procesdoorstromingen is de sleutel. Hoe bepaal ik mijn planning strategieën? Welke logistieke grondvormen hebben wij? Hebben wij een klant order ontkoppelpunt? En waar? En zo zijn er nog meerder logistieke karakters die van invloed zijn van de doorstroom van de processen. Een ideaalplaatje zou zijn dat je een ritme kunt ontdekken in de productie. Ook wel de hartslag van de productie genoemd. Dit betekent wel dat je beslissingen moet durven nemen. Enkele belangrijke kranen die je kunt inrichten om deze hartslag voor elkaar te krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Demand planning: kan ik op basis van m’n historie een beeld vormen van wat ik eventueel kan verwachten?
  • Forecasting: kan ik o.b.v. deze verwachting i.c.m. seizoen patronen, vraag, introductie van nieuwe artikelen en nog enkele waarden een inschatting maken van wat ons te wachten staat?
  • S&OP-planning: als ik de forecast ken en ik heb mijn werkelijke verkoop-/ projectorders, kan ik hiervan een grove bucket-planning maken, waarbij ik durf te stellen dat ik de fabriek niet voor 100% belaad, maar ruimte houdt voor excessen. Denk aan spoed-orders, tijdelijk verhoogde vraag, etc. Door hier goede beslissingen en randvoorwaarden te stellen, creër je enorm veel rust. Dit betekent in sommige gevallen dat de effectiviteit van de productie slechts op 70% gezet kan worden. Theoretisch gezien wil bijna niemand dit. 30% slack dat kan toch niet. Het is maar een voorbeeld.
  • Productie-/ detailplanning: als je uiteindelijk vanuit de S&OP-planning een hoofd-productieplan heb gemaakt, kan ik gaan optimaliseren. Dit kun je als planner doen, maar in veel gevallen zien we ook dat de productie zelfregulerend kan zijn, mits ze voldoen aan het werkaanbod voor een bepaalde bucket.
  • Vereenvoudiging van stuklijststructuren en productieroutes: ik kom zo vaak bij bedrijven, waarbij de routes volgestopt zijn met financiële nevenbewerkingen om de kostprijs maar op orde te krijgen, waardoor de planner door de bomen het bos niet meer ziet. Om een goede kostprijs vast te leggen hoef je niet altijd de complexiteit in de route te verwerken. Veel systemen lossen dit veel eenvoudiger op. Daarnaast is niet iedere uitzondering de standaard. Durf deze te elimineren of te negeren. Excessen blijf je houden.

Over al de bovenstaande topics kan ik boeken vol schrijven, maar hier zit wel vaak de sleutel tot succes. Durf beslissingen te maken welke je in eerste instantie het gevoel kunnen geven dat je de klant niet goed bedient, maar uiteindelijk als je rust in de planning en doorstroming krijgt. Je zult merken dat je leverperformance significant stijgt! Daarbij, je krijgt ruimte om te optimaliseren en na te denken over bijvoorbeeld doorlooptijdverkorting, effectiviteitverbetering en kostprijsverlaging. Als de productievloer één grote hectiek en panieksituatie is, hoef je over optimaliseren niet na te denken. Eerst rust en ritme, daarna komt er ruimte! Je hoeft alleen nog maar te reageren op de uitzondering. Zou dat eens heerlijk zijn?