Consignatievoorraad

Consignatievoorraad

Nieuw in Dynamics 365

Het Dynamics 365 platform wordt door Microsoft continu voorzien van nieuwe functionaliteit. In deze blog leggen we nieuwigheden onder de loep die van toegevoegde waarde zijn voor de klanten van Pulse. Deze keer:

Consignatievoorraad

Logistieke concepten als Vendor Managed Inventory (VMI) waarbij grondstoffen in het magazijn beheerd worden en eigendom blijven van de leverancier tot het moment waarop ze in productie worden verbruikt zijn manieren om voorraadkosten en handling te reduceren. Echter de meeste ERP-oplossingen voorzien niet in het effectief managen van dit proces. Dynamics 365 for Finance and Operations heeft recent consignatie functionaliteit aan inkoop- en voorraadbeheer toegevoegd zodat het logistiek en financieel afhandelen van VMI voortaan in Dynamics 365 ondersteund wordt.

Hoe werkt het?

Consignatie aanvullingsorders worden in Dynamics 365 vastgelegd voor leveranciers waarmee VMI afspraken zijn. Hierin wordt vastgelegd welke artikelen onderdeel zijn van de VMI afspraak met de bijbehorende hoeveelheden. De leverancier kan deze informatie inzien via zijn eigen leveranciersportal in Dynamics 365.

De goederen worden ontvangen en op voorraad gebracht in de voorraad in Dynamics 365. Dit heeft geen financiële boeking tot gevolg omdat de goederen nog steeds eigendom zijn van de leverancier. Om te kunnen traceren wie de eigenaar is van deze goederen is de traceringsdimensie “Eigenaar” aan Dynamics 365 toegevoegd.

Wanneer de goederen daadwerkelijk verbruikt worden verandert het eigenaarschap. Met een wijziging aan voorraadeigendom transactie worden de goederen overgeboekt van de leverancier naar de eigen voorraad waarbij een consignatie inkooporder ontstaat met goederenontvangst en alle bijbehorende financiële boekingen uitgevoerd worden.

Wat vinden we ervan?

Het ondersteunen van consignatievoorraad is een zeer welkome aanvulling op Dynamics 365. Het maakt beheer van VMI afspraken met leveranciers eenvoudiger, geeft inzicht in eigenaarschap van consignatievoorraad en voert alle benodigde inkoop- en voorraadtransacties uit wanneer de goederen naar de eigen voorraad geboekt worden.