Met dezelfde middelen meer omzet genereren, terwijl de productiekosten stijgen en de concurrentie uit bijvoorbeeld lagelonenlanden toeneemt. Ga er maar aan staan! Bovendien heb je te maken met schaarse hulpbronnen en gekwalificeerd personeel dat vergrijst en binnenkort de deur uitloopt. Eén ding is zeker: je zult kennis binnen je onderneming moeten borgen en nóg efficiënter met je middelen om moeten gaan. Maar hoe doe je dat?

Allereerst door te beseffen dat de oplossing die je vandaag bedenkt, morgen alweer achterhaald kan zijn. Daarom moet je doorlopend bezig zijn met het optimaliseren van je processen en systemen. Bij Pulse werken volgens de principes van continuous improvement en ondersteunen we klanten bij het definiëren van hun ambities en het beheersen van hun IT-kosten. We verbeteren processen, vergroten rendement en werken eilandjes weg, zodat effectief vanuit één systeem, aan één doel gewerkt wordt.

Risk & Value Validation

De tijd van langdurige ICT-projecten ligt achter ons. Softwarepakketten lijken steeds meer op elkaar en bevatten standaard al de best practices voor jouw branche. En gelukkig maar, want de vraag uit de markt verandert snel en wie niet wendbaar is, verliest concurrentievoordeel. Speciaal voor ambitieuze bedrijven die snel én gedegen hun project willen starten, hebben we de Risk&Value Validation®.

Middels dit assessment brengen we de branche-, bedrijfs- en projectrisico’s in kaart, toetsen we de haalbaarheid van je wensen en doelstellingen en gaan we na we wat de verwachte opbrengsten zijn. We schetsen de oplossing in hoofdlijnen, met daarbij het project programma voor de complete uitrol. Afsluitend volgt de Pulse Bootcamp, een intensieve workshop waarbij we nader kennismaken én zorgen voor een vliegende start voor je project. Lees hier meer!

erp systeem