Royal Terberg Group

Over Royal Terberg Group

Royal Terberg Group bestaat sinds 1869. Opgericht als smederij in Benschop, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke leveranciers van specialistische voertuigen met 28 werkmaatschappijen in 12 landen. Met de nadruk op innovatie, transformatie en waardecreatie loopt Terberg voorop. Van terminaltrekkers tot auto’s, van modificaties tot nieuwe voertuigen. Voor alle producten verzorgt Terberg een breed pakket aan aanvullende diensten, zoals onderhoud, onderdelen, reparatie, revisie, verhuur, inruil, telematica en training.

Facts & figures

  • Aantal werknemers: 3000+
  • Branche: Machine- en apparatenbouw
  • Kantoren: 12 landen
  • Business Challenges: Operational Excellence, continuïteit en beheersbaarheid van IT-landschap
  • Oplossing: Microsoft Dynamics AX 2012
  • Resultaten: breed gedragen Microsoft ERP-systeem, robotgestuurd magazijn

Aanleiding

Een oud systeem, de groep brede behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering en ondersteuning bieden aan verdere internationale groei waren voor Terberg aanleiding een gedegen ERP-selectietraject uit te voeren. Winstpunten lagen volgens Marco de Hair, IT Manager bij Royal Terberg Group, in betere logistieke prestaties door betere planningsfunctionaliteit, “met name de capaciteitsplanning.” Uiteindelijk koos Terberg voor Pulse & Microsoft Dynamics AX 2012.

“Voor de applicatie waren gebruiksvriendelijkheid, ontwikkelmogelijkheden, toekomstvastheid en total cost of ownership van doorslaggevend belang. Bij de leverancier werd gekeken naar de specifieke ervaring en kwaliteit van de consultants, kennis en focus van het bedrijf”, aldus De Hair. “Er is uiteindelijk voor Pulse gekozen als implementatiepartner door de getoonde no-nonsense aanpak, branchekennis, hun transparantie in de manier van werken en de goede klik met de Pulse-werknemers”, vult De Hair aan.

Er is voor Pulse gekozen door de no-nonsense aanpak, branchekennis, transparantie in de manier van werken en de goede klik met hun specialisten.
managed services

“Vanuit onze missie en doelstellingen verwachten we de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Daarnaast verwachten wij onze kernelementen van de strategie te ondersteunen, waaronder verdere internationale groei, partnerships en business netwerken. Met Microsoft Dynamics AX zijn we in staat om ons te focussen op wat er echt toe doet voor de business, denk aan de key-technologieën in combinatie met de veeleisende omgeving waarin we opereren. Als laatste verwachten we onze kernwaarden waaronder ondernemerschap, klantfocus en flexibiliteit beter te kunnen benutten”, stelt De Hair tot besluit.

Aanpak & Resultaat

Pulse heeft Microsoft Dynamics AX 2012 geïmplementeerd bij een aantal verschillende divisies, waaronder Terberg Special Vehicles, Terberg Machines, Terberg Specials & Terberg Techniek. Bij de implementatie van het systeem is er vanuit een ‘bibliotheek-model’ gewerkt waarbij alle bedrijven in hun eigen kracht zijn blijven staan. Uiteindelijk zijn alle bedrijven live gebracht zonder dat de klanten er iets van gemerkt hebben. Er is een breed gedragen, onafhankelijk ERP-systeem neergezet waarmee de basis voor verdere internationale groei is gelegd.