Focus is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het leidt tot succesvolle projecten met tevreden klanten. Dankzij onze focus op maak-, handels- en servicebedrijven spreken we de taal van de branche en weten we precies wat er speelt. Hierdoor kunnen we onze partners optimaal ontzorgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun kernactiviteiten.

Machinebouw

In de machinebouw geven innovatie, een korte time-to-market en kwaliteit de doorslag. Service is de nieuwe cash cow, terwijl leasing en pay-per-use in populariteit stijgen. Nieuwe technologieën zoals IoT en predictive maintenance integreren in projectgestuurde processen en machines, en maken het zo mogelijk om flexibeler de markt tegemoet te treden.

Om überhaupt te mogen leveren, hebben machinebouwers te maken met de administratie van gevaarlijke (werk)stoffen. Voor omgang met dit soort kansen en uitdagingen is bedrijfssoftware nodig die de belangrijkste functionaliteiten centraliseert en zaken als voorspellend onderhoud faciliteert. Wij verzorgen de implementatie, zodat onze partners leidend worden in engineering, productie, installatie én (field)service.

Ultimaker

Apparatenbouw

De apparatenbouw is een kennisintensieve branche die gekenmerkt wordt door veelal projectmatig werken met engineering, assemblage en uitbesteding als voorname bedrijfsprocessen. De challenges die hier spelen, verschillen van configuratie, serieproductie, service tot de mix van verschillende logistieke grondvormen.

Ook verschuift de markt van ETO (engineering to order) naar CTO (configure to order), en krijgen trends als omnichannel, e-commerce en onderhoud van apparaten op afstand steeds meer aandacht. Middels de inzet van Microsoft Dynamics 365 en slimme eigen aanvullingen, helpen we klanten in de branche om hierop in te spelen en grip te houden op hun processen. Dat stelt ze in staat om de kosten te bewaken en beter te forecasten.

Bouw(toelevering)

De woningnood is groot en de komende jaren moet een flinke inhaalslag gemaakt worden met de bouw van huizen. Dit is echter niet de enige uitdaging voor de bouw(toelevering). Er moet tegelijkertijd ook aan het Klimaatakkoord worden voldaan en de sector maakt steeds meer een shift van projectenbouw naar (serie)productie van woningen. Cruciaal is duurzaamheid, kostenbewaking, circulair bouwen en het terugdringen van faalkosten.

Maar de wijze waarop veel bedrijven nu zijn ingericht, belemmert dit. Omdat wij de processen kennen, zijn we in staat om een stevig fundament te bouwen waarmee de sector grip krijgt op het gehele bedrijfsproces. Van werkenadministratie, calculatie, productie- en projectplanning, leverschema’s, kostenbewaking tot aan facturatie.

Groothandel en distributie

Of de economie nu groeit of krimpt, groothandels moeten scherp blijven. Ze moeten immers het hoofd kunnen bieden aan uitdagingen rondom ketenintegratie, omnichannel, e-commerce, warehousemanagement en service (customer intimacy). Om op de lange termijn duurzaam te kunnen opereren, hoort daar ook het perfectioneren van logistieke dienstverlening en het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen bij (operational excellence).

Groothandels en distributeurs helpen we om zichzelf continu opnieuw uit te vinden en toekomstbestendig te blijven. We verbeteren logistieke processen, zodat sneller en betrouwbaarder geleverd kan worden tegen de juiste prijzen (dynamic pricing). Met slimme templates voor bijvoorbeeld expeditiedocumenten maken we het mogelijk om te besparen op de kosten van (internationaal) leveren.

Automotive

We begrijpen als geen ander hoe complex en dynamisch de automotivebranche is. Complex, door het grote aantal economische, juridische en milieugerelateerde raakvlakken. Dynamisch, omdat automotive bij uitstek geschikt is als proeftuin voor innovatie en nieuwe technologie.

De sector vraagt om een strakke hand van organiseren, produceren en innoveren. Er is behoefte aan grip op de keten en planning om eventuele claims te voorkomen. Hiervoor hebben we allerhande slimme oplossingen rondom contractbeheer, lean manufacturing, doordachte forecasting, EDI, afroepcontracten en -schema’s met consequente tracking & tracing.

Royal Terberg Group

Metaal

Sterke concurrentie, een veranderende klantvraag en een tekort aan technisch personeel. Het zijn slechts een paar uitdagingen waar de metaalindustrie mee te maken heeft. Metaalbedrijven moeten de veerkracht en robuustheid bezitten om wendbaar te zijn en snel te kunnen veranderen. Daarbij is een goed primair voortbrengingsproces cruciaal.

Ook aspecten als vraagvoorspelling, lean planning en voorraadbeheer op de werkvloer en kwaliteitsdocumenten zijn van groot belang. Het helpt daarbij om een heldere digitale strategie te hebben en een toekomstbestendig ICT-platform dat processen automatiseert en werkwijzen verbetert.

Chemie, rubber en kunststof

De branches chemie, rubber en kunststof zijn volop in beweging. Het gebruik van plastics stijgt en het belang van internationalisering, schaalvergroting en compliance neemt toe. Daarnaast heeft de branche te maken met strengere milieuwetgeving, kwaliteitsaspecten en focus op duurzaamheid. Klanten eisen groene en recyclebare producten. De opkomst van ‘available to promise’ betekent dat een klein deel van de geproduceerde goederen op voorraad wordt gehouden. Verkoop gebeurt en op basis van forecasting (push) of cijfers uit het verleden (pull).

Om aan hogere (kwaliteits)eisen te voldoen, wordt in deze branches volop ingezet op innovatie, procesoptimalisatie en het gebruik van voorspellende data. Wij helpen partners om dit soort kansen te pakken. Tegelijkertijd maken we ze toekomstbestendig zodat ze de kansen die robotisering, machine learning en IoT bieden, kunnen benutten.

rsr medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen

Er zijn weinig branches waar de eindklant zo centraal staat als bij de medische hulpmiddelen branche. Dit soort hulpmiddelen is immers sterk gebruikersgeoriënteerd en wordt compleet aangepast per medisch specialisme.

De medische hulpmiddelen branche heeft een grote focus op R&D. Fabrikanten moeten een groot deel van hun omzet continu investeren in onderzoek en ontwikkeling om concurrerend te blijven. Verder wordt de sector gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en een samenspel tussen particulieren, gemeenten, adviespartijen en zorginstellingen. De daarbij behorende financiële stromen en regelgeving kennen geen geheimen voor ons. Ook zijn we bekend met de productie en levering van hulpmiddelen, het innameproces, de revisering, hergebruik en verhuur. Dat en meer brengen we samen binnen Dynamics 365 Unified Operations, Microsofts toekomstbestendige cloudplatform waarmee het eenvoudiger dan ooit is om in control en innovatief te blijven.