Connected Factory

Om concreet te maken wat Smart Factory in de praktijk betekent en wat het kan opleveren voor jouw organisatie, is gezamenlijk met een aantal van onze partners dit initiatief ontstaan. Op 17 mei 2018 organiseren wij i.s.m. Microsoft en een aantal partners in ‘De Remise’ een middag waar verschillende workshops worden geven rondom het onderwerp Smart Factory.