Ambitie omzetten in strategie

Ambitie omzetten in strategie

Tijdens de vele gesprekken die ik heb gevoerd met aankomende klanten, komen vaak ambitieuze plannen op tafel. Over optimalisatie-slagen, efficiëntie verbetering, kostenreductie, “double digit” groei, etc.. Allemaal zeer valide en mooie toekomstdromen, maar om deze daadwerkelijk om te zetten in resultaten is andere koek. Uiteindelijk is een goed doordacht plan noodzakelijk. Het kan best zijn dat bepaalde processen met een hoop geluk, goede moed en hard werken tot hun recht komen, maar dat is een uitzondering. Er zal meer energie in moeten worden gestoken, zonder dat u de flexibiliteit en innovatiekracht uit het bedrijf wil ‘drainen’. Dat vraagt om denk- en besluitvaardigheid.

Een tweede aspect waar u niet aan voorbij kunt, is dat er geïnvesteerd moet worden alvorens ‘iets’ kan renderen. Investeringen in mensen of in oplossingen. Wellicht een pijnlijke, maar er moet over een terugverdienmodel nagedacht worden. Waarbij dat in sommige gevallen lastig te bepalen is. Zeker als dit ook nog om de zachte kant van verbeteringen gaat, namelijk bij de mens. Er zijn allerlei modellen te bedenken om tot een ROI-berekening te komen. Maar wordt hierbij rekening gehouden dat u niet alleen klaar wilt zijn voor morgen, maar ook voor de komende tien jaar een basis legt? U wilt toch niet weer over een jaar uit uw jas gegroeid zijn, toch? Daarom verdient het aanbeveling om niet een te grote jas aan te trekken, maar een jas die kan meegroeien met uw ambitie. Dit laatste vraagt om visie en strategie voor de lange termijn. De afgelopen vier a vijf jaar is dit wel wat lastig geweest in tijden van economische malaise. Gelukkig durft men ondertussen weer vooruit te kijken en ziet men dat de horizon best blauw kan kleuren.

ERP-implementaties worden vaak aangegrepen om verbeterslagen te realiseren in een bedrijf. In sommige gevallen kan dit zijn vanwege een oud systeem waar geen support meer op gegeven kan worden. Of de specifieke hardware staat op instorten (van ouderdom) en helaas draait deze oplossing alleen op die hardware-omgeving. Heel vaak wordt naar een nieuw systeem gekeken omdat bepaalde functionaliteit wordt gemist of niet wordt ondersteund. U kunt zich een aantal vragen stellen. Kan de (nieuwe) oplossing meegroeien in de expansiedrift van bedrijven? ERP-oplossingen van tegenwoordig zijn steeds completer, dus wat kan dan het grote verschil maken? Keihard prijzen vergelijk is in vele gevallen appels met peren vergelijken. Ten tweede; tel de investering en onderhoudskosten bij elkaar op en deel deze door het aantal voorgenomen gebruiksjaren. Het plaatje wordt al heel anders.

Dat is de harde kant, maar nu de zachte kant: de implementatiepartner. Snapt deze uw business? Ervaart u een culturele klik? Heeft deze aanvullende branchekennis? Maken zij het verschil met oplossingen die u gaan helpen? Bij de eerste kennismaking begint de ‘verkering’. De uiteindelijke implementatie wordt vaak vergeleken met een huwelijk. Men bezegelt het samenwerken voor onbepaalde tijd (ook na live gang). Maar…als bovenstaande vragen beantwoord zijn, zijn we dan klaar? Voor een groot deel wel, maar er mist nog één cruciale factor. Vaak is de implementatiepartner in staat om u te helpen met uw bedrijfsvoering van vandaag en morgen. Maar is deze daarnaast ook in staat om een basis te leggen voor de komende tien jaar? Anders gezegd; gaat deze partner u helpen om uw ambitie te realiseren. Dit mag u, nee moet u, toch van uw partner kunnen verwachten?