Agile én cloud ERP/ CRM: een perfecte combinatie voor verandering!

Agile én cloud ERP/ CRM: een perfecte combinatie voor verandering!

Als je je afvraagt in welke tijd mensen het langst en gezondst leefden, de meeste rijkdom, kansen en toegang tot onderwijs hadden, dan is dat in de huidige tijd. Desondanks neemt de onzekerheid bij mensen, bedrijven en organisaties toe door de grote stroom van negatieve publicaties en indoctrinaties. Uit kranten, blogs, presentaties en gesprekken maak ik op dat iedereen het er wel over eens is dat de wereld in rap tempo aan het veranderen is. Sommigen ervaren dit met een negatieve lading en beleven dit dus als een nachtmerrie vol angsten en bedreigende situaties. Anderen ervaren dit vol energie met positiviteit en beleven dit weer als een avontuur dat nieuwe mogelijkheden biedt. Er is hier geen goed of fout.

Maar hoe je er ook tegenaan kijkt, veranderingen zijn natuurlijk per definitie spannend. Daar komt ook nog eens onzekerheid bij, extra hard moeten werken zonder duidelijke toekomstgaranties, spanningen, toenemend ziekteverzuim en achterkamertjespolitiek. Het is 2018 waar verandering an sich inmiddels regel is in plaats van uitzondering. Verstandige organisaties weten dat ze ermee moeten leren omgaan en zich dus continu moeten aanpassen.

Dat blijkt echter niet zo eenvoudig. Want we zijn van nature gewend aan regels en controle, dat geeft het gevoel van zekerheid. Het geeft mensen en organisaties een vervelend gevoel om dingen te doen die totaal onvoorspelbaar zijn, terwijl in onze wereld (IT/ ERP) altijd geprobeerd wordt om alles juist voorspelbaar te maken.

Hoe gelukkig maak je iemand als je hem/haar bevrijdt van datgene waar hij/zij tegelijkertijd het meest over klaagt en het meest van houdt?

Om te kunnen overleven in dit tijdperk van verandering, zullen bedrijven en uiteraard de mensen waaruit bedrijven bestaan, snelle adequate veranderingen centraal moeten stellen en die houding moeten omarmen. Om hierbij te ondersteunen begeleiden wij (Pulse) onze klanten door een methode van werken die als Agile bekend staat. Bij Agile werken draait het om het geven van autonomie aan mensen en teams, met heldere beslissingsruimte en veel zelfsturing. Ook is het de bedoeling om met kleine goed-te-managen-stapjes snel en beheerst de benodigde verandering te bereiken. Natuurlijk merken wij hier ook op dat deze autonomie en ruimte weleens als sterk tegen de eigen natuur/ cultuur wordt ervaren, waardoor men soms terugvalt in het oude ‘vertrouwen is goed, controle beter’-gedrag. Hierdoor gaan natuurlijk alle voordelen van deze methode van werken verloren.

De Agile manier van werken past uitstekend bij de huidige nieuwe technische mogelijkheden, dat wil zeggen software gebruik in de Cloud. De mogelijkheden van ERP- en/of CRM-systemen in de Cloud bieden (veel) meer flexibiliteit (dus snelle verandermogelijkheden), zowel bij invoering als gebruik van deze systemen. Een voorbeeld van die flexibiliteit is dat het gemakkelijker is om prototypes te bouwen en in een groot aantal kleine iteraties te komen tot een waardevol eindproduct. Onze projectleiders zijn daarom gewend Agile te werken.

Bij de vroegere on-premises implementaties werden de stakeholders overladen met ontwerp- en bouwdocumenten die achteraf – na lange periodes van eenzame opsluiting – door de staande organisatie af geparafeerd moesten worden. Vaak was het zo dat bij oplevering van het systeem, dit niet meer paste bij de behoeften van de onderneming. Maar gezien de investering die men in het systeem gedaan had, kon men niet meer terug en moest men het ‘er maar mee doen’.

Agile werken in cloud ERP brengt daarom een andere dimensie met zich mee, die veel beter past in deze tijd van verandering. Uiteraard zijn er ook nadelen aan dit Agile werken. Het kan de klant een vals gevoel van in control geven (dat zeggen de “haters” tegenwoordig op internet). Maar mijns inziens werkt een Agile-aanpak absoluut, maar alleen als de zaken aan de voorkant goed geregeld zijn. Dat wil zeggen er moet een duidelijke visie zijn waar men als bedrijf naar toe wil. Duidelijkheid over de procesinrichting en -besturing en welke rol ERP of CRM daarin speelt, zijn belangrijk. Zo stuur je op een helder en gemeenschappelijk veranderdoel.

Agile werken is dus zeker niet ‘zomaar van start gegaan en we zien wel waar we uiteindelijk uitkomen!’ Die combinatie Agile en Cloud is natuurlijk nog niet zolang mogelijk en zeer afwijkend van de oude combinatie: big bang en on-premises. Er wordt dan ook nog veel onderzoek naar gedaan om deze manier van implementeren verder aan te scherpen. Gelukkig zijn we bij Pulse met de combinatie Agile & Cloud al geruime tijd bezig en hebben inmiddels flink wat ervaring met de do’s and don’ts op dit gebied. Wij zijn zeer trots op onze track-record implementatie in de cloud en kunnen onze klanten hiermee helpen en ondersteunen.

Maar in deze tijden van verandering is er zeker moed voor nodig om op deze wijze als klant te starten. Wij proberen daarom onze klanten het juiste evenwicht te bieden tussen ruimte geven (=onzekerheid) en zekerheid bieden. Ook wij als dienstverlener zitten in dit tijdperk van verandering, maar zien het als positief en uitdagend. Dus daag ons rustig uit om jou te overtuigen van onze combinatie van Agile werken en Cloud ERP/ CRM!