Abra-ca-dabra, sim-sala-bim…en daar is Lean (1)

Abra-ca-dabra, sim-sala-bim…en daar is Lean (1)

Het lijkt haast wel een toverwoord. Nog steeds hoor je op een gemiddeld event voor producerende bedrijven het magische woord Lean. Ook de vele adviseurs en consultancybureaus nemen het woord maar al te graag in de mond. Ten opzichte van enkele jaren geleden neemt het af, maar het blijft hot.

Maar wat is het nu eigenlijk? En waarom zou je Lean moeten zijn? Levert dit nu echt zoveel op? En is uw bedrijf hier wel klaar voor? Het vraagt namelijk nogal iets van uw bedrijf. Lean wordt beschreven als een cultuuromslag. Zeker mensen op de werkvloer zullen hier veel van merken. Dit betekent gedragenheid door de gehele organisatie, maar nog belangrijker: bewustwording en besef wat het daadwerkelijk oplevert.

Als je kijkt naar de filosofie van Lean komt Wikipedia met het volgende: Lean Manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. De methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Door de ‘slanke productie’ zou de kwaliteit van het product omhoog en de kosten omlaag gaan, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Da’s een mond vol, maar stiekem veelomvattend. Er zijn vele tools om uw bedrijf Lean(er) te maken. Neem bijvoorbeeld het 5S programma, waarin u eigenlijk heel eenvoudig een cultuur van opruimen en schoonhouden op de werkvloer kunt realiseren. Hiervoor zijn geen dure software of consultancy skills nodig! De winst zit hem met name in tijdswinst. Bijvoorbeeld: hang gereedschap terug op het bord, plaats pallets op de specifiek gemarkeerde plaatsen, zodat de opvolgende bewerking zonder tijdsverlies verder kan. Opruimen maakt overzichtelijk.

Een andere veelvoorkomende is het Six Sigma programma wat u in staat stelt een cultuur te borgen van continu verbeteren. ‘Meten is weten’ is hier het motto en op basis van statistische gegevens (KPI’s) kunt u bepalen waar verbeterd kan worden. En, zeer belangrijk, blijf dit opvolgen!

Vele van deze meetgegevens kunt u uit uw ERP-systeem halen. Ook uw ERP-systeem zal ruimte overlaten tot verbetering en vermindering van administratie en tijdsverspillingen. Sommige ERP-systemen bieden hiervoor KanBan-oplossingen. Het thema ‘ERP & Lean’ zal binnenkort nog wel een keer vaker voorbij komen in dit Blog.

Nu wil ik niet compleet uitweiden over allerlei Lean-programma’s, maar ik wil u wel duidelijk maken dat er meerdere wegen naar Rome leiden om Lean te zijn of te worden. Dit hoeft niet altijd te resulteren in aanschaf van dure softwareapplicaties, maar kan in vele gevallen al met de middelen die u reeds heeft. We hoeven niet morgen als Toyota te produceren, maar als we enigszins zouden kunnen profiteren van hun successen in procesoptimalisatie zullen we dat niet laten. Uiteraard.